Obliczenia statystyczne

Na zlecenie naszych klientów, bądź też w ramach bardziej złożonych procesów badawczych, przeprowadzamy wszelkiego rodzaju, skomplikowane obliczenia statystyczne, które powinny być przeprowadzane zawsze w połączeniu z badaniami statystycznymi. Są one bardzo przydatne przede wszystkim w przypadkach, kiedy zbieramy szczątkowe informacje o dość złożonym zjawisku masowym, którego nie sposób dokładnie i precyzyjnie zbadać, wobec czego, należy zastosować metody czysto statystyczne.

 

Dość dobrym przykładem takiego badania, może być badanie opinii klientów z terenu całego kraju, w przypadku przedsiębiorstw, świadczących usługi na tak rozległym terenie, na przykład przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Chodzi tutaj o to, iż możemy wybrać odpowiednią grupę reprezentatywną w stosunku do całego społeczeństwa, i na tej próbie przeprowadzić odpowiednie ankiety, sondaże, oraz badania, a uzyskane wyniki poddać szczegółowym obliczeniom statystycznym, aby osiągnąć zadowalające efekty. W wyniku po prostu otrzymamy odpowiednie liczby, które będziemy mogli zastosować do całej grupy potencjalnych klientów, a przez to też, będziemy wiedzieli, jakie kroki podejmować w celu zaspakajania potrzeb jak największej ilości potencjalnych klientów.

 

Następnie, przeprowadzana będzie jeszcze bardzo szczegółowa analiza danych, mająca na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz przekłamań w przeprowadzanych przez nas badaniach, tak, aby klient końcowy otrzymał jak najbardziej wiarygodne informacje, dzięki którym jego biznes, będzie się rozwijał jeszcze lepiej.