Badania rynku pracy

Oferujemy także przeprowadzanie profesjonalnych badań rynku pracy. Tego rodzaju usługi świadczymy przede wszystkim na rzecz jednostek samorządowych, oraz Urzędów Pracy, aczkolwiek w niektórych przypadkach, wiedza o rynku pracy, może się okazać przydatna także z punktu widzenia przedsiębiorstw. Chodzi tutaj o to, iż czasami, przed drastycznym zwiększaniem produkcji, należy dokładnie sprawdzić czy na danym obszarze znajdzie się wystarczająca liczba specjalistów, których będziemy mogli zatrudnić w naszej firmie.

 

Przede wszystkim więc, badania rynku pracy, mają na celu określenie liczby osób pozostających bez zatrudnienia, aczkolwiek w tym przypadku badane jest także zapotrzebowanie w branżach poszczególnych regionów. Tutaj przeprowadzana jest szczegółowa analiza danych pozyskanych w wyniku badania rynku pracy, w celu określenie stosunku zapotrzebowania na pracę do ilości osób mogących te pracę podjąć.

 

W następnej kolejności w przypadku stwierdzenia odpowiedniej liczby ludzi, mogących znaleźć zatrudnienie w nowo otwieranych halach produkcyjnych, stosowany bardzo często jest email marketing, aby powiadomić wszystkich potencjalnych pracowników o możliwości podjęcia zatrudnienia. Trzeba więc pamiętać, iż email marketing to na chwilę obecną już nie tylko reklama produktów i usług, ale także pozyskiwanie pracowników do swoich firm.