Oprogramowanie badawcze

Biuro badawcze Bega - badania opinii pracowników, analizy statystyczne, mailing

Nasza siedziba
Centrum Warszawy 2009

Nauka ma coraz większy udział w codziennym życiu. Umożliwia nam szybkie poruszanie się, bezpieczną podróż, ogrzewa nas i chłodzi, zgodnie z życzeniem. Przyspiesza wiele procesów dotychczas długotrwałych. Wszystko to dzieje się w ramach otwierania się świata nauki, który stanowił kiedyś rzeczywistość uniwersytecką, hermetyczną i odciętą od zewnętrznego świata.

Coraz popularniejsze staje się dzisiaj partnerstwo nauki z biznesem: nauka pozwala pełniej realizować misję przedsiębiorstwa, stanowiąc wsparcie dla rozwoju. Prowadzenie badań postrzegane jest także jako element kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Badania są synonimem nowoczesności oraz orientacji na jakość.

Wiele firm jednak poprzestaje na rozważeniu pomysłu prowadzenia działu badawczego, ponieważ związane z nim koszty są nie do przyjęcia dla niewielkiego przedsiębiorstwa. Badania dotyczące społecznego odbioru marki i produktu albo zorientowane na rozpoznanie problemów przedsiębiorstwa (zewnętrznych i wewnętrznych) można jednak wykonać znacznie prościej niż wydaje się niektórym.

CATI, czyli z angielskiego Computer Assisted Telephone Interviewing ¬– wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny – to metoda, która nie wykorzystuje tradycyjnych papierowych ankiet. W praktyce oznacza to brak konieczności drukowania ogromnych ilości narzędzi badawczych oraz przepisywania danych z papierowego formularza do komputera, gdzie wykonuje się wszelkie obliczenia.

Oszczędność zarówno czasu jak i środków nie jest jedyną zaletą badań CATI. Ta nowoczesna technologia badawcza umożliwia prowadzenie badań przy użyciu komputera z Internetem i zestawu słuchawek komputerowych. Oprócz tego potrzeba już jedynie odpowiedniego oprogramowania. Tego typu systemy oferują niektóre firmy badawcze.

Dotychczas firmy, które same nie prowadzą badań skazane były na zlecanie wszelkich analiz podmiotom zewnętrznym. Oferta licencji oprogramowania dla CATI zmienia tę sytuację, wprowadzając proces realizacji badania w struktury zlecającej firmy. Dzięki temu możliwy jest stały wgląd w statystyki badania w czasie jego realizacji, a wyniki są dostępne niemal natychmiast po zakończeniu procesu pozyskiwania danych.

Wybierając software CATI warto rozpocząć od przetestowania wersji demo. Już sam fakt udostępnienia próbki produktu klasyfikuje firmę jako rzetelnego producenta, nie jest jednak przesądzający w kwestii zakupu licencji. Należy zapoznać się z ofertą i możliwościami, jakie daje wybrane przez nas oprogramowanie do CATI.

Praca z oprogramowaniem do CATI rozpoczyna się od procesu tworzenia formularza ankiety. Dobry system badawczy już na tym etapie posiada moduły usprawniające pracę badacza i eliminujące błędy. Dzięki modułowi śledzenia logiki ankiety nie popełnimy błędu, wikłając się w przejścia między pytaniami, które mogą odsyłać jedne do drugich, albo filtrować kolejnych respondentów.

Ważnym aspektem software CATI jest bezpieczeństwo. Dobrze, jeżeli preferowane oprogramowanie do CATI ma automatyczną funkcję zapisywania na serwerze kopii zapasowej badania – dzięki temu nawet w przypadku awarii sprzętu komputerowego, dane zostaną zachowane. Możliwy jest także dostęp do nich za pośrednictwem innego urządzenia, bez konieczności przesyłania wielkich plików drogą mailową.

Badania rynku

Na potrzeby wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, przeprowadzamy profesjonalne badania rynku, mające na celu określenie wszystkich elementów wpływających na przykład na zbyt danego rodzaju towarów bądź też usług. Jest to bardzo pożyteczne badanie, bowiem dzięki niemu nasi klienci, mogą jeszcze skutecznie planować swoje działania, podpierając się w tym procesie informacjami pozyskanymi przez nas w procesie badania rynku.

czytaj całość

Obliczenia statystyczne

Na zlecenie naszych klientów, bądź też w ramach bardziej złożonych procesów badawczych, przeprowadzamy wszelkiego rodzaju, skomplikowane obliczenia statystyczne, które powinny być przeprowadzane zawsze w połączeniu z badaniami statystycznymi. Są one bardzo przydatne przede wszystkim w przypadkach, kiedy zbieramy szczątkowe informacje o dość złożonym zjawisku masowym, którego nie sposób dokładnie i precyzyjnie zbadać, wobec czego, należy zastosować metody czysto statystyczne.

czytaj całość

Gotowe opracowania statystyczne

Stale prowadzimy także badania na większości rynków w naszym kraju, w wyniku czego, powstają gotowe opracowania statystyczne, dotyczące poszczególnych branż i sektorów. Są to opracowania, które każdy może zupełnie spokojnie zakupić i wykorzystać do swoich celów, oczywiście jeśli wie jak się posługiwać tego rodzaju informacjami.

czytaj całość