Obliczenia statystyczne

Biuro badawcze Bega - obliczenia statystyczne, badanie opinii, analiza danych

Nasza siedziba
Centrum Warszawy 2009

Na zlecenie naszych klientów, bądź też w ramach bardziej złożonych procesów badawczych, przeprowadzamy wszelkiego rodzaju, skomplikowane obliczenia statystyczne, które powinny być przeprowadzane zawsze w połączeniu z badaniami statystycznymi. Są one bardzo przydatne przede wszystkim w przypadkach, kiedy zbieramy szczątkowe informacje o dość złożonym zjawisku masowym, którego nie sposób dokładnie i precyzyjnie zbadać, wobec czego, należy zastosować metody czysto statystyczne.

Dość dobrym przykładem takiego badania, może być badanie opinii klientów z terenu całego kraju, w przypadku przedsiębiorstw, świadczących usługi na tak rozległym terenie, na przykład przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Chodzi tutaj o to, iż możemy wybrać odpowiednią grupę reprezentatywną w stosunku do całego społeczeństwa, i na tej próbie przeprowadzić odpowiednie ankiety, sondaże, oraz badania, a uzyskane wyniki poddać szczegółowym obliczeniom statystycznym, aby osiągnąć zadowalające efekty. W wyniku po prostu otrzymamy odpowiednie liczby, które będziemy mogli zastosować do całej grupy potencjalnych klientów, a przez to też, będziemy wiedzieli, jakie kroki podejmować w celu zaspakajania potrzeb jak największej ilości potencjalnych klientów.

Następnie, przeprowadzana będzie jeszcze bardzo szczegółowa analiza danych, mająca na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz przekłamań w przeprowadzanych przez nas badaniach, tak, aby klient końcowy otrzymał jak najbardziej wiarygodne informacje, dzięki którym jego biznes, będzie się rozwijał jeszcze lepiej.

Badania rynku

Na potrzeby wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, przeprowadzamy profesjonalne badania rynku, mające na celu określenie wszystkich elementów wpływających na przykład na zbyt danego rodzaju towarów bądź też usług. Jest to bardzo pożyteczne badanie, bowiem dzięki niemu nasi klienci, mogą jeszcze skutecznie planować swoje działania, podpierając się w tym procesie informacjami pozyskanymi przez nas w procesie badania rynku.

czytaj całość

Obliczenia statystyczne

Na zlecenie naszych klientów, bądź też w ramach bardziej złożonych procesów badawczych, przeprowadzamy wszelkiego rodzaju, skomplikowane obliczenia statystyczne, które powinny być przeprowadzane zawsze w połączeniu z badaniami statystycznymi. Są one bardzo przydatne przede wszystkim w przypadkach, kiedy zbieramy szczątkowe informacje o dość złożonym zjawisku masowym, którego nie sposób dokładnie i precyzyjnie zbadać, wobec czego, należy zastosować metody czysto statystyczne.

czytaj całość

Gotowe opracowania statystyczne

Stale prowadzimy także badania na większości rynków w naszym kraju, w wyniku czego, powstają gotowe opracowania statystyczne, dotyczące poszczególnych branż i sektorów. Są to opracowania, które każdy może zupełnie spokojnie zakupić i wykorzystać do swoich celów, oczywiście jeśli wie jak się posługiwać tego rodzaju informacjami.

czytaj całość