Badania rynku pracy

Biuro badawcze Bega - badania rynku pracy, analiza danych, email marketing

Nasza siedziba
Centrum Warszawy 2009

Oferujemy także przeprowadzanie profesjonalnych badań rynku pracy. Tego rodzaju usługi świadczymy przede wszystkim na rzecz jednostek samorządowych, oraz Urzędów Pracy, aczkolwiek w niektórych przypadkach, wiedza o rynku pracy, może się okazać przydatna także z punktu widzenia przedsiębiorstw. Chodzi tutaj o to, iż czasami, przed drastycznym zwiększaniem produkcji, należy dokładnie sprawdzić czy na danym obszarze znajdzie się wystarczająca liczba specjalistów, których będziemy mogli zatrudnić w naszej firmie.

Przede wszystkim więc, badania rynku pracy, mają na celu określenie liczby osób pozostających bez zatrudnienia, aczkolwiek w tym przypadku badane jest także zapotrzebowanie w branżach poszczególnych regionów. Tutaj przeprowadzana jest szczegółowa analiza danych pozyskanych w wyniku badania rynku pracy, w celu określenie stosunku zapotrzebowania na pracę do ilości osób mogących te pracę podjąć.

W następnej kolejności w przypadku stwierdzenia odpowiedniej liczby ludzi, mogących znaleźć zatrudnienie w nowo otwieranych halach produkcyjnych, stosowany bardzo często jest email marketing, aby powiadomić wszystkich potencjalnych pracowników o możliwości podjęcia zatrudnienia. Trzeba więc pamiętać, iż email marketing to na chwilę obecną już nie tylko reklama produktów i usług, ale także pozyskiwanie pracowników do swoich firm.

Badania rynku

Na potrzeby wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, przeprowadzamy profesjonalne badania rynku, mające na celu określenie wszystkich elementów wpływających na przykład na zbyt danego rodzaju towarów bądź też usług. Jest to bardzo pożyteczne badanie, bowiem dzięki niemu nasi klienci, mogą jeszcze skutecznie planować swoje działania, podpierając się w tym procesie informacjami pozyskanymi przez nas w procesie badania rynku.

czytaj całość

Obliczenia statystyczne

Na zlecenie naszych klientów, bądź też w ramach bardziej złożonych procesów badawczych, przeprowadzamy wszelkiego rodzaju, skomplikowane obliczenia statystyczne, które powinny być przeprowadzane zawsze w połączeniu z badaniami statystycznymi. Są one bardzo przydatne przede wszystkim w przypadkach, kiedy zbieramy szczątkowe informacje o dość złożonym zjawisku masowym, którego nie sposób dokładnie i precyzyjnie zbadać, wobec czego, należy zastosować metody czysto statystyczne.

czytaj całość

Gotowe opracowania statystyczne

Stale prowadzimy także badania na większości rynków w naszym kraju, w wyniku czego, powstają gotowe opracowania statystyczne, dotyczące poszczególnych branż i sektorów. Są to opracowania, które każdy może zupełnie spokojnie zakupić i wykorzystać do swoich celów, oczywiście jeśli wie jak się posługiwać tego rodzaju informacjami.

czytaj całość